بارگذاری مدارک درخواست کارتخوان(POS)

فعال سازی دستگاه کارتخوان مستلزم تکمیل فرم های مربوطه و ثبت در سامانه شاپرک میباشد.

جهت فعالسازی دستگاه خریداری شده توسط  شرکت ویرا نگار پردازش لطفا فرم های مورد نیاز به شرکت سوویچ دهنده را دانلود و پس از تکمیل و اسکن در همین صفحه بارگذاری‌کنید.

مدارک سویچ شرکت پرداخت نوین. دانلود

 

 

Contact Us
Call Now Button
×